اخبار

برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و فرآورده های لبنی و صنایع وابسته ، تهران، آذر ماه 1396

برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و فرآورده های لبنی و صنایع وابسته ، تهران، آذر ماه 1396

اخبار

برگزاری سومین نمایشگاه صنعت دام و طیور اهواز، اسفند 1392

برگزاری سومین نمایشگاه صنعت دام و طیور اهواز، اسفند 1392

اخبار

برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان ، صنایع وابسته و محصولات پروتئینی. تبریز، خرداد 1393

برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان ، صنایع وابسته و محصولات پروتئینی. تبریز، خرداد 1393

اخبار

برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و شیلات، مشهد، مرداد 1393

برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و شیلات، مشهد، مرداد 1393

اخبار

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و فرآورده های لبنی و صنایع وابسته ، تهران، آبان 1393

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و فرآورده های لبنی و صنایع وابسته ، تهران، آبان 1393

اخبار

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان ، صنایع وابسته و محصولات پروتئینی، تبریز، تیر 1394

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان ، صنایع وابسته و محصولات پروتئینی، تبریز، تیر 1394

اخبار

برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور- تبریز و گردهمایی مرغداران تخمگذار شهر مرند در سمینار علمی – کاربردی سروش رشد، تیر 1395

برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور- تبریز و گردهمایی مرغداران تخمگذار شهر مرند در سمینار علمی – کاربردی سروش رشد، تیر 1395

اخبار

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و فرآورده های لبنی و صنایع وابسته تهران، آبان 1395

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و فرآورده های لبنی و صنایع وابسته تهران، آبان 1395

اخبار

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته. تبریز، اردیبهشت 1396

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته. تبریز، اردیبهشت 1396

اخبار

شرکت سروش رشد

شرکت سروش‌رشد توسط گروهی از افراد و از جمله آقای دکتر پزشکیان که بیش از 40 سال سابقه فعالیت در صنعت طیور ایران را دارند، از سال 1378 آغاز بکار نمود. کاربردی‌کردن تفکر علم روز دنیا در صنعت طیور ایران، نوآوری در تولید و تعهد در کیفیت از اهداف این شرکت از بدو فعالیت بوده‌اند. حضور قریب به 20 سال مستمر در عرصه تولید همراه با ثبات و یا بهبود هرچه بیشتر کیفیت تولیدات خود، بزرگترین افتخار این شرکت و نشانه تعهد در خدمت به صنعت طیور ایران بوده است.